Holiday Extras loterij speciaal voor D-reizen en VakantieXperts!

Alle Boekingen die door D-reizen of VakantieXperts vanaf 26-05-2017 t/m 30-06-2017 worden gemaakt via BAS of de inlog op onze site en per e-mail aan fieneke.bosters@holidayextras.nl worden gemeld nemen deel aan deze loterij.

Deelname voorwaarden:

1. Organisator van deze actie is Holiday Extras GmbH, Aidenbachstraße 52, 81379 München

2. De deelname is gratis en afhankelijk van de aanschaf van een product van Holiday Extras. Door deel te nemen aan de actie accepteert de gebruiker deze deelnamebepalingen.

3. Deelnemers moeten een woonplaats in Europa hebben en op het moment van deelname minstens 18 jaar oud zijn. Medewerkers van Holiday Extras GmbH zijn uitgesloten van deelname, alsmede medewerkers van samenwerkingspartners, die betrokken zijn of waren bij de opzet of afwikkeling van deze boekingscompetitie.

4. De winnaar wordt getrokken onder alle reisbureaus en zelfstandige reisagenten van D-reizen en VakantieXperts, die agent zijn van Holiday Extras, minimaal één boeking hebben uitgevoerd in de periode van 26-05-2017 t/m 30-06-2017 en deze per e-mail aan fieneke.bosters@holidayextras.nl hebben gemeld.

5. Het winnende reisbureau wordt op 3 juli 2017 bepaald en op basis van de bij de aanmelding verstrekte gegevens op de hoogte gebracht. De bepaling vindt plaats door loting. Het reisbureau dient de ontvangst van de winstmededeling per omgaande, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst, aan Holiday Extra GmbH te bevestigen en de door Holiday Extras GmbH benodigde gegevens te verstrekken. Anders heeft Holiday Extras GmbH het recht, om middels loting, een nieuwe winnaar te bepalen. Door de prijs te accepteren, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn naam gebruikt mag worden door Holiday Extras GmbH.

6. Het cadeau kan niet worden ingewisseld of retour worden genomen tegen contanten. De winnaar accepteert noodzakelijke wijzigingen aan de prijs, die door factoren, buiten de invloed van de aan de winactie deelnemende partijen, worden veroorzaakt.

7. De gegevens die u verstrekt heeft in verband met deze winactie worden door Holiday Extras GmbH uitsluitend ten behoeve van de uitvoering en afwikkeling van de winactie verzameld, opgeslagen, gebruikt - in het kader van de winactie - en niet aan derden doorgegeven.

8. Een juridische procedure is uitgesloten. Algemene informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.holidayextras.nl/service/gegevensbescherming.html.